230212

TV News

弃核

Qì hé

Abandon its nuclear

重返

Chóng fǎn

Return

诚意

Chéngyì

Sincerity

一道

Yǔ…yīdào

Together

得以重启

Déyǐ chóngqǐ

Able to restart

迹象

Jīxiàng

Sign

立场

Lìchǎng

Position

着眼于

Zhuóyǎn yú

Focus on

未来

Wèilái

Future

纠结于

Jiūjié yú

Entangled in the

障碍

Zhàng'ài

Barrier

核试

Hé shì

Nuclear test

人道主义

Réndào zhǔyì

Humanitarian

危机

Wéijī

Crisis

会晤

Huìwù

Meeting

行程

Xíngchéng

Itinery

团结

Tuánjié

Unite

框架

Kuàngjià

Frame

无功而返

Wú gōng ér fǎn

Not delivered

谴责

Qiǎnzé

Condemn

反朝

Fǎn cháo

Anti-North Korea

闹剧

Nàojù

Farce

频频

Pínpín

Repeatedly

战备

Zhànbèi

War preparation

挑衅

Tiǎoxìn

Provocative

装备

Zhuāngbèi

Equipment

背景

Bèijǐng

Background

愚弄

Yúnòng

Fool

侮辱

Wǔrǔ

Insult

战无不胜

Zhàn wú bùshèng

Invincible

挫败

Cuòbài

Defeat

反指

Fǎn zhǐ

Accuse instead

挑起争端

Tiǎo qǐ zhēngduān

Stir up

得逞

Déchěng

Succeed

 

 

 

叙利亚之友会议

 

 

突尼斯

Túnísī

Tunisia

阿盟

Ā méng

League of Arab States

转变立场

Zhuǎnbiàn lìchǎng

Change their position

执政当局

Zhízhèng dāngjú

The ruling authorities

范围内

Zài…fànwéi nèi

Within ... the scope of

争取中国

Zhēngqǔ zhōngguó

Win over China

倡导者

Chàngdǎo zhě

Advocates

卡塔尔

Kǎtǎ'ěr

Qatar

 

 

 

藏身

Cángshēn  

Hiding

建筑物

Jiànzhù

Building

丧生

Sàngshēng

Were killed

中弹

Zhòng dàn

Got shot

损坏

Sǔnhuài

Damage

缴获

Jiǎohuò

Seized

救治

Jiùzhì

Treatment

军官

Jūnguān

Officer

宣布

Xuānbù

Announce

变节

Biànjié

Renegade

动荡

Dòngdàng

Turmoil

打压行动

Dǎyā xíngdòng

Crackdown

弹片

Dànpiàn

Shrapnel

公开场合

Gōngkāi chǎnghé

Public

露面

Lòumiàn

Show up

轰炸

Hōngzhà

Bombing

逃生

Táoshēng

Escape

有线电视

Yǒuxiàn diànshì

Cable television

谋杀

Móushā

Murder

家属

Jiāshǔ

Family members

慰问

Wèiwèn

Condolence

恶化

Èhuà

Deterioration

达成

Dáchéng

Reached

方案

Fāng'àn

Program

邻国

Lín guó

Neighboring countries

人道援助

guó Réndào yuánzhù

Humanitarian aid

物资

Wùzī

Materials