270412

TV News 

波兰

 

 

展开活动

Zhǎnkāi huódòng

Carry out activities

为期三天

Wéiqí sān tiān

As long as three days

见证

Jiànzhèng

Witness

备忘录

Bèiwànglù

Memorandum

无名烈士

Wúmíng lièshì

the unknown martyrs

外贸投资

Wàimào tóuzī

Foreign trade investment

文化交流

Wénhuà jiāoliú

Cultural exchange

中小企业交流

Zhōngxiǎo qǐyè jiāoliú

SME exchange

基础设施

Jīchǔ shèshī

Infrastructure

矿物购买

Kuàngwù gòumǎi

Mineral purchase

工业机械

Gōngyè jīxiè

Industrial machinery

双边关系

Shuāngbiān guānxì

Bilateral relations

政治互信

Zhèngzhì hùxìn

Mutual political trust

定期会晤

Fān yī fān

Regular meeting

翻一番

Fān yī fān

Double

战略布局

Zhànlüè bùjú

Strategic plan

 

 

 

菲律宾

 

 

中叶岛

Zhōngyè dǎo

ang kalagitnaan ng-Island

岛民

Dǎo mín

Islander

小型码头

Xiǎoxíng mǎtóu

Small pier

无可争辩

Wú kě zhēngbiàn

indisputable