积极进取 jî jí jìn qǔ
知识至上 zhî shí zhì shàng
前赴后继 qián fù hòu jì
智勇双全 zhì yǒng shuâng quán
乘胜追击 chéng shèng zhuî jî
上善若水 shàng shàn ruò shuǐ
孱弱瘦马 chán ruò shòu mǎ
记忆犹新 jì yì yóu xîn
唇亡齿寒 chún wáng chǐ hán
嬉笑谑骂 xî xiào xuè mà
谑而不虐 xuè ér bú nüè
自觉请辞 zì jué qǐng cí
虔诚敬拜 qián chéng jìng bài
黔驴技穷 qián lǘ jì qióng
日以继夜 rì yǐ jì yè
荣誉军人 róng yù jûn rén