25/01/10

dăibŭ

逮捕

Arrest

xiányí

嫌犯

Suspects

lĭmíng

黎明前

Predawn

shèxián

涉嫌

Suspected

xùnliàn

训练

Training

jīdìzŭzhī

基地组织

Qaeda

 

 

 

shīyā

施压

Pressure

ruănhuà

软化

Softening

xìngjiàn

兴建

Construction

gāogū

高估

Overestimate

 

 

 

cùdòng

促动

Motivate

yíhàn

遗憾

Sorry

hūyù

呼吁

Call

lěngjìngchŭlĭ

冷静处理

Cool deal

zhìcái

制裁

Sanctions

héwŭ

核武

Nuclear weapons

 

 

 

qīdài

期待

Expect

chóngfăn

重返

Back

fùchūnŭlì

付出努力

Make effort

zhōngxún

中旬

Mid ten days of a month

qŭxiāozhìcái

取消制裁

The lifting of sanctions

 

 

 

huănmàn

缓慢

Slow

lĭngqŭliángshí

领取粮食

Receiving food

zhuănyízāimín

转移灾民

Transfer victims

jiāowàizhùchù

郊外住处

Suburban residence

yìzhèngmànyán

疫症蔓延

Spread of the epidemic

băohé

饱和

Saturation

zhēngqiăng

争抢

Scramble

 

 

 

pàifāwèiwènjīn

派发慰问金

Distribution of appreciation payments

xiāofángjú

消防局

Fire brigades

 

 

 

qīnqīngxiāngzhù

亲情相助

Help each other like members of the family

mùjuān

募捐

Donations

tŏngjì

统计

Statistics

miànlíntiăozhàn

面临挑战

Face challenges

jīchŭjiànshè

基础建设

Infrastructure

jiānjùrènwù

艰巨任务

Arduous task