27/01/10

kǎo chá

考察

Study, investigate

wèi wèn

慰问

Condolences

ān zhì diǎn

安置点

Settlements

chóng jiàn

重建

Reconstruction

zì lì gēng shēng

自力更生

Self sufficient

 

 

 

huī fù tán pàn

恢复谈判

The resumption of negotiations

huí yīng

回应

Response

jiě jué fēn qí

解决分歧

Resolve differences

tòu lù xì jié

透露细节

To disclose details of the

jiē chù shāng tán

接触商谈

Contacts and talks between

zhēn xī

珍惜

Treasure

shí zhí xìng

实质性

Substantive

 

 

 

mó cā

摩擦

Friction

bǎo hù zhǔ yì

保护主义

Protectionism

bù píng děng mó cā

不平等摩擦

Unequal friction

shì guān zhòng yào

事关重要

What is important

mào yì bǎo hù

贸易保护

Trade Protection

jiū fēn

纠纷

Dispute

shì mào

世贸

WTO

 

 

 

jiù zāi

救灾

Relief

míng jì zài xīn

铭记在心

Keep in mind

tí gōng wù zī

提供物资

Provide material

xiàn huì

现汇

Cash

jiān jù

艰巨

Arduous

pín fán

频繁

Frequent

rén dào zhǔ yì

人道主义

Humanitarian

qí xīn xié lì

齐心协力

Together

tuán jié

团结

Solidarity

 

 

 

jiù zhí diǎn lǐ

就职典礼

Inauguration