Fourth year language assignments for MT 2009

 

Topics Readings Newspaper translation Prose Composition Oral presentation Interpreting
W1    
W2    
W3    
W4    
W5 W5 W5  
W6 W6 W6
W7 W7 W7      
W8 W8 W8